Kort verslagje door Joke over voorbereiding Try Out traject Filipijnen (PH18)

Jullie hebben er lang niks over gehoord, maar stil hebben ze niet gezeten! De werkgroep hebben alles in het werk gezet om de try-out zo goed mogelijk voor te bereiden. Inge en Jeroen zijn 2 weken naar de Filipijnen geweest om vele voorbereidingen te doen en afspraken te maken voor de try-out en het traject daarna. Ook de 9 deelnemers/ Dwagulezen van de try out hebben niet stilgezeten. Intussen hebben ze hun 3 voorbereidingsdagen reeds achter de rug en zijn ze (hopelijk) klaar voor hun 4-wekenlange avontuur in de Cordillera (Filipijnen)!! Een verslag van de voorbereiding leest u hier van Joke Roelandts, één van de jongeren. Bedankt Joke!


"Er wordt een eenmalige try out naar de Filipijnen georganiseerd voor Dwaguluzen." Meer was er niet nodig om mezelf en 8 anderen warm te maken om ons in te schrijven voor dit traject. Eens ingeschreven volgde al snel een voorbereidingsgesprek en de eerste voorbereidingsdag. Die dag was druk gevuld met het leren kennen van de groep en de verschillende projecten van o.a. Solidagro. We leerden over de RoG en RoV (Recht op Gezondheid en Recht op Voedsel) en over elkaar. Soms voelde het alsof ik in de les zat. Maar deze keer wel een les die mijn volle aandacht en interesse kreeg. De eerste dag was zeker een topper van formaat. De tweede dag volgde een kleine maand later en hierbij werd er verder uitgeweid over de organisatie zoals G3W (Geneeskunde voor de Derde Wereld) en hun projecten. Ook stond er een lesje filmtechnieken op het programma dat best grappige fragmenten naar voor bracht. En uiteraard mocht ook een djembé-sessie niet ontbreken. Samen met Senegal '18 en Burkina Faso '17 lieten we even alle remmen los. Bij de laatste voorbereidingsdag werd er een overnachting aan gekoppeld. Er werd eerst Filipijns gekookt en een quiz gehouden over het land en hun gebruiken. (Wist je trouwens dat 1 van de populairst bekeken sporten in de Filipijnen basketbal is? Best ironisch aangezien de gemiddelde Filipijn niet zo groot is.). Als afsluiter van de avond trokken we nog naar Black to Reality, de fuif die georganiseerd werd door Senegal '18 De volgende ochtend moesten we vroeg uit de veren, want er stond een dagje Brussel gepland. Daar hebben we de stand wat ontdekt en de eerste stapjes richting het script voor het promofilmpje gezet. We keerden naar huis met een goed gevoel! Philippines, here we come!!