Verslag Villa Pace

In het eerste weekend van september stonden we met Solidagro en Dwagulu Dekkente weer op de wereldmarkt van Villa Pace.

Ook dit jaar trok dit stadsfestival te Sint-Niklaas weer een mensenmassa aan.


Villa Pace stond dit jaar in het teken van de ‘kleine helden’. Met kleine helden bedoelen we alle vrijwilligers die zich ongedwongen inzetten voor zijn medemens of de natuur, die dus bijgevolg een mooi voorbeeld zijn voor de maatschappij.


Aan onze stand op de wereldmarkt konden de bezoekers meer informatie verkrijgen over de werking van de twee organisaties. We vertelden de geïnteresseerden over de waarden van Solidagro en wat deze organisatie allemaal doet om de wereld een stukje beter te maken. Daarnaast probeerden we jongeren warm te maken voor een inleefreis met Dwagulu Dekkente.


De kinderen die talrijk aanwezig waren op de wereldmarkt kwamen voor een leuk spel naar onze stand. Ze konden stickers verdienen aan de kraampjes en zo een leuke prijs winnen. De werkgroep evenementen stak een leuk spel in elkaar om de kinderen met een open geest te laten nadenken over het thema van dit jaar: de kleine helden. Verder probeerden we ze duidelijk te maken dat het recht op voedsel en waarden zoals duurzaamheid en rechtvaardigheid zeker een plaats verdienen in onze maatschappij. We nodigden de kinderen uit om samen met ons een wereld te creëren waarin dit recht op voedsel en deze waarden hoog in het vaandel gedragen worden.

Het weer en de enthousiaste medewerkers zorgden weer voor een geslaagde editie! We hopen in de toekomst nieuwe ‘kleine helden’ te mogen verwelkomen in onze werking. Zonder de vrijwilligers en enthousiaste medewerkers in onze organisatie, maar ook in elke andere, zou het vele mooie werk dat de wereld een stukje mooier maakt niet mogelijk zijn.

Gerben Van Houte

WGE Dwagulu Dekkente ism Solidagro