Partners

City of Sint-Niklaas

Belgium (Active in the North)

In 2001 werden de eerste stappen gezet naar een actieve stedenband tussen de stad Sint-Niklaas met een stad in het zuiden. Omdat de lokale ngo Solidagro (en Dwagulu Dekkente) reeds langer actief was in Senegal, viel de keuze op Tambacounda. Sinds 2003 heeft de stad Sint-Niklaas een officiële stedenband met deze stad. Tambacounda ligt in Oost-Senegal, op 460 kilometer van de hoofdstad Dakar, en is de hoofdstad van de gelijknamige regio Tambacounda. Tambacounda telt iets minder dan 100.000 inwoners.
Sint-Niklaas en Tambacounda werken samen op de domeinen ‘burgerlijke stand’ en ‘afvalverwerking’.

Al jaar en dag ondersteunt de stad Sint-Niklaas de werking van Dwagulu Dekkente om de inleeftrajecten mogelijk te maken.

https://www.sint-niklaas.be/leven-welzijn/samenleving/internationale-samenwerking/stedenband-met-tambacounda

Solidagro

Belgium (Active in the North)

Solidagro is a non-governmental organisation (NGO) that is legally recognised in Belgium. It was founded in 1964 under the name Fraternité Africaine. In 1978, the organisation was renamed Bevrijde Wereld (New World in English). Since 2014, it has been known as Solidagro.

We strive for everybody’s right to food. More specifically, we are working to improve the food security situation of farmers in remote rural areas in southern countries. Together with 22 partner organisations, we are supporting projects in West Africa (Senegal, Mali and Burkina Faso), Bolivia and the Philippines, because two thirds of the 870 million hungry people in the world are farmers. Together with farmers and our local partners in the areas in which we operate, we are looking to put solutions into practice through initiatives such as:

  • The creation of vegetable gardens and wells.
  • Encouraging the establishment of farmers’ organisations with strong leaders. Working together on food security and to enforce political change in their region or country.
  • Stimulating the setting up of cooperatives so that farmers can purchase goods together, among other benefits.
  • Providing training for farmers, for example on cultivation methods and leadership skills.

Solidagro works from the roots. The sustainability of our projects is guaranteed by ensuring that projects are supported by the farmers themselves. They are responsible for managing their own activities and investments. To further improve the sustainability and efficiency of our projects, we ensure that our partners in each country, and indeed across borders, come together and visit each other’s projects. This networking and sharing of expertise helps them to learn continuously from each other and develop new ideas.

Solidagro also works in Belgium to raise awareness around the issues of global food security. We organise all kinds of activities around this theme, such as debates and lectures. In addition, we operate a specific educational programme for young people and adults. We can provide teachers in secondary schools with educational packs and other teaching materials. They can also count on us for the necessary guidance. Solidagro can provide adult training organisations with all the materials and support necessary to set up an educational and interesting evening on the theme of global food security. Every year, we also focus on a specific sub-theme during our campaign. In 2014, this sub-theme will be the right to fertile land.

http://www.solidagro.be

Association Teeg-Taaba (ATT)

Burkina Faso (Active in the South)

ATT (Association Teeg-Taaba) is een jongerenorganisatie uit Koudougou die is ontstaan in 1996 ter ondersteuning van jongeren en vrouwen om zich beter te scholen en te vechten tegen de analfabetisme. Daarnaast willen ze het bewustzijn van de rol van jongeren en vrouwen in de ontwikkeling van Burkina Faso versterken. Dit doen ze via allerlei sensibiliseringsacties, herbebossingsprojecten, vormingen... En dus ook via het organiseren van de uitwisselingen met Dwagulu Dekkente

Dwagulu Dekkente werkt al sedert 1998 met hen samen voor het organiseren van de inleefreizen. Zij staan in voor de selectie en voorbereiding van de Burkinese jongeren die in Koudougou aan het kamp deelnemen. Daarnaast begeleiden zij ook mee de activiteiten doorheen de reis.


Action Micro Barrage (AMB)

Burkina Faso (Active in the South)

AMB (Action Micro-Barrages) werkt vanuit Koudougou in het centrale en noordelijke deel van Burkina Faso. De organisatie verbetert de situatie op het gebied van hygiëne en sanitatie. Daarvoor bouwt ze o.a. infrastructuur (dijken, waterputten, kanalen…) voor de aanlevering van drinkwater en water voor de landbouw. Ook moedigt ze boeren aan om verschillende gewassen te telen. Zo kunnen ze het financiële risico spreiden én beperken in het geval van een slechte oogst. Om dezelfde reden stimuleert ze het houden van vee


AEJEET

Burkina Faso (Active in the South)

AEJEET (Association Espoires des Jeunes Eleves et Etudiants de Toéga) is een jongerenorganisatie uit het dorp Toéga. Zij staan in voor de selectie en voorbereiding van de Burkinese jongeren die in Toéga aan het kamp deelnemen. Daarnaast begeleiden zij ook mee de activiteiten doorheen de reis. Doorheen het jaar brengen zij alle jongeren uit het dorp maandelijks samen voor een activiteit. Dat kan gaan van een voetbalwedstrijd tot een grote pick-nick.


La Voie

Senegal (Active in the South)

De doelstelling van Association La Voie is bij te dragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van de bevolking. La Voie heeft veel projecten op uiteenlopende vlakken. Zij doet o.a. aan herbebossing, sensibilisatie rond gezondheid, drugs, aids, vrouwenbesnijdenissen, etc. samen met hun jongeren hebben ze het programma voor het eerste deel van onze reis  voorbereid, namelijk in Tambacounda.

https://www.facebook.com/lavoie2006/

Action Jeunesse et Environnement (AJE)

Senegal (Active in the South)

AJE (Action, Jeunesse et Environnement) is een NGO met zijn basis in Dakar, Thies en Toubacouta. Ze werken vooral rond milieu en landbouw. Maar in heel hun werking proberen ze ook jongeren actief te betrekken. Ook de jongeren van AJE volgden reeds enkele vormingsmomenten rond water. Ze gingen samen op onderzoek naar waterpunten in hun dorpen, naar het gebruik van water, het beheer en ook ziektes die gelinkt zijn aan water. 

http://www.aje-sn.org/