Kort verslagje door Joke over voorbereiding Try Out traject Filipijnen (PH18)

Jullie hebben er lang niks over gehoord, maar stil hebben ze niet gezeten! De werkgroep hebben alles in het werk gezet om de try-out zo goed mogelijk voor te bereiden. Inge en Jeroen zijn 2 weken naar de Filipijnen geweest om vele voorbereidingen te doen en afspraken te maken voor de try-out en het traject daarna. Ook de 9 deelnemers/ Dwagulezen van de try out hebben niet stilgezeten. Intussen hebben ze hun 3 voorbereidingsdagen reeds achter de rug en zijn ze (hopelijk) klaar voor hun 4-wekenlange avontuur in de Cordillera (Filipijnen)!! Een verslag van de voorbereiding leest u hier van Joke Roelandts, één van de jongeren. Bedankt Joke!

Lees meer