Wie zijn we?

Lang, lang geleden in 1997, vonden enkele leden van het Sint-Niklase 11.11.11.-comité dat het tijd werd om niet alleen volwassenen maar ook jongeren in en rond Sint-Niklaas te sensibiliseren over de "noord-zuidverhoudingen" in de wereld. Maar hoe?

"Jongeren de kans geven een intense ervaring te beleven", klonk het... Ondertussen is dit idee uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks een inleefreis én een tegenbezoek realiseert voor en samen met jongeren. Daarin worden wij gesterkt door één beroepskracht, de jongerenwerker. Jarenlange uitwisseling met Senegal en Burkina Faso zorgt voor de nodige expertise om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.