West-Afrika

Inhoud trajecten West-Afrika

Mee op inleefreis naar West-Afrika

Door de gevolgen van Covid-19 wordt er in 2022 geen nieuw traject opgestart. Misschien ben je wel geïnteresseerd in Crossing Borders?
In normale omstandigheden organiseren we jaarlijks een vormingstraject voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs van Sint-Niklaas en omstreken. Een vormingstraject duurt 2 jaar en geeft de jongeren de kans zich te verdiepen in mondiale verhoudingen en interculturaliteit via duurzaam contact en uitwisseling met West-Afrikaanse jongeren. 

Hoogtepunten zijn een inleefreis naar West-Afrika en een tegenbezoek van West-Afrikaanse jongeren.

kaart partners

Verloop

1e jaar van het traject

traject WA jaar1-gecentreed

2e jaar van het traject

traject WA jaar2-gecentreed

Startdag-kennismakingsdag

Een eerste kennismaking, een dag met veel vragen en antwoorden....

De voorbereidingsweekends

weekend1

De jongeren worden gedurende 4 voorbereidingsweekends klaargestoomd voor hun interculturele ervaring. Tijdens de weekends besteden we aandacht aan de groepsvormingmondiale verhoudingenbeeldvormingvoedselzekerheid, agro-ecologie en informatie over het gastland,  medische info en natuurlijk ook aan het INTERCULTUREEL LEREN.

De data van de weekends zijn:

 • WE1: begin februari
 • WE2: eind februari
 • WE3: eind maart
 • WE4: begin mei

De inleefreis naar Senegal/Burkina Faso of Gambia (juli)

gastgezin.JPG

Gedurende drie weken worden de jongeren ondergedompeld in de West-Afrikaanse cultuur. Dit doen we door samen te leven en te werken met een groep West-Afrikaanse jongeren. Zo zullen we bij deze jongeren in een gastgezin verblijven, samen bezoeken brengen aan projecten en organisaties, samen werken aan een kleinschalig project...

Evaluatieweekend

Na de inleefreis volgt er nog een reflectieweekend waarbij de jongeren samen met hun ervaringen aan de slag gaan. Dit weekend vindt plaats in september.

Planningsweekend en uitwisseling met andere groepen

Om de terugkomreis voor te bereiden komt de hele groep nogmaals samen voor hun 6de weekend! Dit zal doorgaan in maart. Jongeren hebben hun eigen inbreng om de West-Afrikaanse jongeren in hun eigen omgeving te ontvangen. Met ondersteuning van de begeleiding staan de jongeren in voor de organisatie en planning van de 2 weken terugkomreis.

Tijdens dit weekend delen de jongeren ook hun ervaringen met de volgende groep.

De terugkomreis (augustus)

terugkomreis atomium.JPG

Het tweede belangrijke luik van het vormingstraject bestaat uit de terugkomreis. Gedurende twee weken komen 6 West-Afrikaanse jongeren en hun begeleiders op tegenbezoek in België en verblijven in onze gezinnen. We maken nogmaals een interculturele reis mee, bij ons thuis!

Praktisch

De weekends gaan meestal door in de buurt van Sint-Niklaas, hoewel we ook de diverse sfeer van Brussel opsnuiven en een weekend ondergedompeld worden in de agro-ecologische sfeer op een bio-boerderij. 

Tijdens de terugkomreis bepalen de jongeren voor een groot deel zelf hoe en waar de uitstappen plaatsvinden.

Verwachtingen

samenwerken1.JPG

We verwachten van elke deelnemer dat ze:

 • Zich engageren voor het volledige traject (2 jaar)
 • Aanwezig zijn op alle weekends en activiteiten die deel uitmaken van het traject
  (indien dit uitzonderlijk niet lukt, valt dit uiteraard wel te bespreken)
 • Met de groep een geldinzamelactie organiseren ten voordele van de organisatie
 • Een open en respectvolle houding hanteren ten opzichte van zichzelf en
  anderen
 • Zich op een verantwoordelijke manier gedragen gedurende het traject
 • Nieuwsgierig zijn en open staan om bij te leren gedurende het traject

Financiëel

Dwagulu Dekkente vzw wil geen nieuwe ontwikkelingsorganisatie worden met projecten in eigen beheer. Indien er scholen of personen zijn die de streek waar jongeren naartoe gaan financieel willen steunen, kan dit gebeuren via de bestaande ontwikkelingsorganisaties of de plaatselijke NGO Solidagro in Sint-Niklaas.

De deelnameprijs

De jongeren dragen zelf een deel van de kosten van dit vormingstraject. Aan Dwagulu Dekkente vzw betaal je dan de som van €1.850.

Bij de deelnameprijs (€1.850) zitten volgende zaken inbegrepen:

VLIEGVELD.JPG

 • Deelnameprijs 4 voorbereidingsweekends en 2 naverwerkingsweekends
  (inclusief overnachting, maaltijden, vormings- en animatiekosten, omkadering en verzekering)
 • Kosten inleefreis in West-Afrika
 • Vliegticket
 • Annulerings- en reisverzekering
 • Verblijf voor de hele duur van de reis (incl. maaltijden en drinken)
 • Verplaatsingsonkosten
 • Toegangstickets
 • Vormings- en animatiekosten
 • Onkosten voor lokale projectwerking
 • Kleine medische kosten tijdens de reis

Niet inbegrepen: 

 • Voorbereidende medische kosten als de aankoop van anti-malaria pillen, vaccinaties en muskietennet.
 • Internationale paspoort

Meer informatie vind je in de infobundel.

Gezondheid

malaria.JPG

Op inleefreis gaan in West-Afrika betekent dat we enkele voorzorgen moeten nemen in verband met onze gezondheid. Onze verple(e)g(st)er-begeleider staat je daarin bij. 

Op de voorbereidingsweekends neemt hij/zij met jou door wat je nodig hebt:

 • Vaccinaties en info over het instituut voor Tropische Geneeskunde
 • Medicijnen
 • Soort muskietennet
 • Aandachtspunten voor gezondheid op inleefreis

Tijdens de inleefreis staat hij/zij jou bij als je gezondheidsproblemen hebt, en word je met zijn/haar beste zorgen behandeld!

Meer informatie vind je in de infobundel.

Veiligheid en verzekering

Jouw veiligheid is onze zorg. Gedurende het hele vormingstraject zijn je begeleiders steeds aanwezig op de activiteiten. De begeleiders zijn samen met onze partners steeds gericht op de veiligheid van de groep. We rekenen echter ook op jouw eigen verantwoordelijkheid!

Je bent verzekerd tijdens de activiteiten in België en de inleefreis via de groepsverzekering die Dwagulu Dekkente vzw afsluit.

Meer informatie vind je in de infobundel.

Start van volgend traject

Voor 2021 staat er helaas geen inleeftraject in de startblokken. Als organisatie beslisten we ook dit jaar de inleefreis te annuleren omwille van de COVID-situatie. We zitten hierbij niet stil en werken aan een boeiend intercultureel programma binnen onze eigen grenzen in regel met de corona-maatregelen die van kracht zijn.

We hopen volgend jaar een frisse herstart te maken. We zouden dan met een nieuwe groep van start gaan: SE22.  

Inschrijven

Inschrijven kan binnenkort, maar je kan al een kijkje nemen wat je zou moeten doen:

Je doet dit door deze inschrijvingsformulieren volledig in te vullen en deze, samen met jouw motivatiebrief te bezorgen aan Nele Van Vaerenbergh via mail (nele.vanvaerenbergh@solidagro.be) of via de post (Mercatorstraat 81, 9100 Sint-Niklaas)

Belangrijk!

Er zijn twintig plaatsen voor jongeren voor het traject. De eerste twintig inschrijvingen die binnen komen, zullen deel kunnen nemen.

Wil je alles nog eens in detail uitpluizen of nalezen? 

LEES HIER DE INFOBUNDEL.

Close