Organisatie

Dwagulu Dekkente is een organisatie ter bevordering van de interculturele solidariteit en wordt voor en door jongeren georganiseerd. Vele jongeren die ooit meegingen op uitwisseling zijn nu betrokken in de organisatie en sleutelen er steeds verder aan ofwel als begeleider, als lid van het bestuur of als ondersteuning van één onze werkgroepen.

begeleidersweekend 2018

Begeleidersweekend ter voorbereiding van het traject van 2019

Dwagulu wilt jongeren van het 5de en 6de middelbaar de kans geven om op jongerenuitwisseling te gaan en in contact te komen met andere perspectieven en ideëen. Onze partners, la Voie en AJE, geven niet alleen vorm aan het inhoudelijk deel van de uitwisseling, maar regelen ook de praktische zaken zoals verblijf, transport en lekker eten. 

Am Be Koun

Samen met la Voie op bezoek bij de agro-ecologische boerderij van Benkadiya

boot mangroves

Samen met AJE naar de mangroves 

DWAGULU is een woord in het Lyélé, één van de vele talen die Burkina Faso rijk is. “Dwa” betekent regen: een weldaad in de droogte van de Sahel. “Gulu” betekent tamtam. Dwagulu is dus de donder: de tamtam van de regen.

DEKKENTE is een woord in het Wolof, de meest gesproken taal in Senegal. Het staat voor : “Ik daag je uit”. Onze trajecten, de ontmoetingen en de ervaringen die tijdens de reis zullen plaatsvinden, zullen een uitdaging zijn om ons in te zetten voor verandering. 

Hieronder vind je een organigram dat weergeeft hoe de organisatie in elkaar zit.

Organigram.jpeg

Close