Overzicht

kaart partnerlanden-contour

België-Crossing Borders

In eigen land je grenzen verleggen ... dat is Crossing Borders

We werken samen met de opvangcentra van het Rode kruis in Sint-Niklaas en gaan een week op pad. Ontdek een zotte mix van culturen in de buurt.

Uitwisselingstraject in West-Afrika

In Senegal of Burkina Faso je grenzen verleggen ... dan trekken we naar West-Afrika.

Een vormingstraject
  • waar het iets meer mag zijn
  • voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs
  • waar je je engageert voor 2 jaar
  • waar je de kans krijgt je te verdiepen en onder te dompelen
  • waar je voeling krijgt met mondiale verhoudingen en interculturaliteit
  • waar je via duurzaam contact en uitwisseling met West-Afrikaanse jongeren de tijd van je leven beleeft

Hoogtepunten zijn een uitwisselingsreis naar West-Afrika en een tegenbezoek van West-Afrikaanse jongeren.

kaart partners

Sluiten