Visie & Missie

Visie

Wat zien we gebeuren?

Meer dan ooit worden we vandaag geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen die de draagkracht en duurzaamheid van onze planeet onder druk zetten. Deze uitdagingen moeten wereldwijd aangepakt worden, en zijn niet los te koppelen van elkaar. De hele wereldbol, Noord én Zuid, is meer dan ooit met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar. De nadruk in ons verhaal ligt op onderlinge afhankelijkheid, met een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De jongeren van vandaag hebben hierin een belangrijke rol en plaats.

Jongeren zijn de toekomst en de motor van verandering:

 • Dwagulu Dekkente is een jongerenorganisatie voor en door jongeren gebaseerd op de principes van eigenaarschap en wederkerigheid.
 • Iedereen heeft recht op elementaire basisbehoeften zoals onderwijs, gezondheid, water en voedsel(zekerheid), maar 3/4de van de wereldbevolking heeft momenteel geen toegang tot alle sociale basisvoorzieningen.
 • We zijn ervan overtuigd dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is duurzaam om te gaan met onze aarde en mensen te ondersteunen in de realisatie van hun basisbehoeften.
 • We zien jongeren die zich meer en meer bewust worden van deze onderlinge afhankelijkheid, van de noodzaak tot herverdeling en daardoor bewuster willen leven.
 • We zien heel wat engagement en initiatieven opduiken die mensen samenbrengen en solidariteit willen uitdragen.

Missie

Wat is onze opdracht?

Als jongerenorganisatie richten wij ons tot jongeren en hun omgeving, zowel in Noord als in Zuid. Wij werken hierbij nauw samen met internationale partners. Eigenaarschap en wederkerigheid zijn de basiswaarden voor onze organisatie.

 • Wij willen jongeren sensibiliseren over duurzame ontwikkeling door hen te stimuleren tot een maatschappelijk engagement, door hen via vorming in contact te brengen met sociale organisaties uit het brede middenveld en mensen of  ideeën die hen doen nadenken en prikkelen in verder sociaal engagement.
 • We willen jongeren vorming verschaffen over de ongelijke verhoudingen in de wereld en de onderlinge samenhang. Vorming is voor ons essentieel in de bewustwording van de oorzaken van onrecht, en deze bewustwording is een vereist voor zinvol engagement.
 • We willen jongeren bewust maken van hun rol en plaats in onze huidige maatschappij, en ruimer, in de wereld.
 • We willen dit bewerkstelligen door het organiseren van een diepgaande uitwisseling tussen culturen, in de hoop dat deze de basis vormt voor concrete solidariteit en onderling begrip en respect.
 • Verder willen we jongeren bewust maken van hun eigen culturele achtergrond, eigen wereldbeeld en referentiekader, en hen te laten ervaren dat er ook andere wereldbeelden en referentiekaders bestaan, zonder daarin te gaan stereotyperen.
 • Ten slotte willen we samen met de jongeren de visie van onze organisatie uitdragen en de missie naar een breder publiek kenbaar maken.
Sluiten