Strategie

Om onze doelstellingen te bereiken organiseren we uitwisselingtrajecten voor jongeren uit het 5e en 6e middelbaar. Onze trajecten gaan uit van enkele belangrijke basispijlers. Deze pijlers zijn de uitgangspunten waarop onze strategie voortbouwt.

  • Intercultureel leren
  • Interculturele en internationale solidariteit
  • Duurzame ontwikkeling
  • Kennis van de partners in het traject
  • Groepsdynamica
  • Wederkerige interculturele uitwisseling en beeldvorming
  • Eigenaarschap van deelnemers in het programma en in de organisatie

1. KENNIS

Onze vrijwilligers geven workshops intercultureel leren tijdens de uitwisselingstrajecten. Dwagulu Dekkente werkt nauw samen met de Sint-Niklase ngo voor internationale solidariteit Solidagro. Deze NGO organiseert tijdens de uitwisselingstrajecten workshops over agro-ecologie en de transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

Voor de trajecten naar Senegal wordt er nauw samengewerkt met de jongerenorganisaties, la Voie en AJE. Zij geven vorm aan het programma en faciliteren workshops rond o.a. klimaatverandering, gender, kinderrechten, etc. Op die manier komen de jongeren in contact met andere inspirerende perspectieven en invalshoeken. 

touba

tamba

2. ERVARING/INZICHT

Tijdens de trajecten leren de jongeren vanuit hun eigen achtergrond om hun kritisch vermogen te versterken door mondiale vraagstukken te bekijken vanuit een andere narratief. Op die manier ontstaat er een wederkerige uitwisseling met aandacht voor vooroordelen en stereotypering.  

Er wordt eveneens aan groepsdynamica gewerkt door SAMEN op weg gaan, SAMEN landbouwprojecten bezoeken, SAMEN regio's ontdekken, SAMEN een dag in het gastgezin verblijven, SAMEN dansen en spelen, SAMEN werken, SAMEN creatief zijn, etc.

3. ACTIE

Jongeren zijn duurzaam betrokken bij de organisatie - eigenaarschap. Door deze langetermijnbenadering is er een grote kans dat de jongere een maatschappelijk relevant engagement zal opnemen in de brede wereld van de internationale solidariteit -en samenwerking. De jongere kiest bijvoorbeeld bewust voor een studie, beroep en/of andere activiteiten die met duurzame ontwikkeling te maken hebben.

DSCI0102

DSC04254

Senegal Dwaguku 2014 031

Sluiten