Een korte geschiedenis...

Lang, lang geleden in 1997, vonden enkele leden van het Sint-Niklase 11.11.11.-comité dat het tijd werd om niet alleen volwassenen maar ook jongeren in en rond Sint-Niklaas te sensibiliseren over de "noord-zuidverhoudingen" in de wereld. Maar hoe?

Het plaatselijke 11.11.11.-comité was ook zeer overtuigd van de rijkdom die uitgaat van rechtstreekse ontmoetingen met mensen uit het Zuiden. Uit één van deze ontmoetingen groeide de idee om een jongerenreis in te richten.

Binnen het 11.11.11.-comité werd in 1997 een werkgroep opgericht om dit idee concreet gestalte te geven. Dit resulteerde in Dwagulu Dekkente: een intensief vormingsprogramma over Noord-Zuid solidariteit met als eerste hoogtepunt een inleefreis naar Burkina Faso in de zomervakantie van 1998. In 2000 volgde een tweede inleefreis, maar nu naar Senegal. Het bleef ook niet zomaar meer bij een inleefreis. We vonden dat wederkerigheid een noodzakelijke doelstelling was in interculturele uitwisselingen als deze. Daarom brachten Senegalese jongeren ons een tegenbezoek in de zomer van 2001. Zo organiseerden we elke twee jaar verder een inleefreis, afgewisseld met een tegenbezoek van de Senegalese of Burkinabese jongeren tijdens de daaropvolgende zomer.

"Jongeren de kans geven een intense ervaring te beleven!", klonk het...

Ondertussen is dit idee uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks een inleefreis én een tegenbezoek realiseert voor en samen met jongeren. Daarin worden wij gesterkt door één beroepskracht, de jongerenwerker. Jarenlange uitwisseling met Senegal en Burkina Faso zorgt voor de nodige expertise om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Intussen zijn we, onder invloed van de coronapandemie, bezig met het uitwerken van een nieuw inleeftraject hier in België in een nieuwe samenwerking met het Rode Kruis opvangcentrum in Sint-Niklaas. Daarnaast bouwen we ook aan een partnerschap met een lokale Rode Kruis-afdeling in Gambia om ook daar een volwaardig inleeftraject te op te starten.

Close