Een korte geschiedenis...

Lang, lang geleden in 1997, vonden enkele leden van het Sint-Niklase 11.11.11.-comité dat het tijd werd om niet alleen volwassenen maar ook jongeren in en rond Sint-Niklaas de mogelijkheid geven om hun grenzen te verlegen. Maar hoe? Het plaatselijke 11.11.11.-comité was uit eigen ervaring overtuigd van de rijkdom die uitgaat van rechtstreekse ontmoetingen met mensen uit het globale zuiden. Uit één van deze ontmoetingen groeide de idee om een jongerenreis te organiseren.

Binnen het 11.11.11.-comité werd in 1997 een werkgroep opgericht om dit idee concreet gestalte te geven. Dit resulteerde in Dwagulu Dekkente: een intensief vormingsprogramma over internationale solidariteit met als eerste hoogtepunt een uitwisselingsreis naar Burkina Faso in de zomervakantie van 1998. In 2000 volgde een tweede uitwisselingsreis, maar nu naar Senegal. Het bleef ook niet zomaar bij een uitwisselingsreis. We vonden dat wederkerigheid een noodzakelijke doelstelling was tijdens interculturele uitwisselingen als deze. Vanuit dit perspectief organiseerden we samen met onze Senegalese partners een tegenbezoek naar België in de zomer van 2001.

Zo organiseerden we elke twee jaar verder een uitwisselingsreis, afgewisseld met een tegenbezoek van de Senegalese of Burkinese jongeren tijdens de daaropvolgende zomer. "Jongeren de kans geven een intense ervaring te beleven!", klonk het...

Ondertussen is dit idee uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks een uitwisselingsreis én een tegenbezoek realiseert voor en samen met jongeren. Daarin worden wij gesterkt door één beroepskracht, de eductief medewerker. Jarenlange uitwisseling met Senegal en Burkina Faso zorgt voor de nodige expertise om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Door de sanitaire crisissen van 2020, 2021 en 2022 (Covid-19) werd reizen van en naar West-Afrikaanse landen een moeilijke en onveilige onderneming. Als alternatief organiseerden we Crossing Borders in samenwerking met de Rode Kruis Opvangcentra van Sint-Niklaas. Crossing Borders groeide doorheen de jaren uit tot een volwaardig tweede traject waarmee we ook in eigen land jongeren laten kennis maken met een interculturele mix.

Daarnaast bouwen we ook aan een partnerschap met een lokale Rode Kruis-afdeling in Gambia om ook daar een volwaardig uitwisselingstraject op te starten.

Close