Onze partners

Knipsel

Stad Sint-Niklaas

Sinds 2003 heeft de stad Sint-Niklaas een officiële stedenband met Tambacounda in Senegal. Zodoende bestaan er verschillende synenergiën tussen Sint-Niklaas en Dwagulu Dekkente. Vanaf 2024 zullen enkele van deze projecten ook toegevoegd worden aan het programma van de uitwisselingstrajecten. Daarbovenop, ondersteunt de stad de werking van Dwagulu Dekkente om de trajecten mogelijk te maken. 


Solidagro - België

Samen met een groot netwerk van organisaties in zeven landen, komt Solidagro op voor het recht op voedsel. Door met organisaties, boeren, boerinnen en burgers te werken aan een sociaal rechtvaardig en duurzaam voedselsysteem, maakt Solidagro deel uit van de globale agro-ecologische beweging.

In de keten van productie tot consumptie overtuigt Solidagro in België, Bolivia, Burkina Faso, de Filipijnen, Mali en Senegal organisaties en individuen om over te schakelen op ecologische landbouw en haar producten. Solidrago tracht bewegingen die opkomen voor agro-ecologie en pleiten bij overheden om een wettelijk kader te scheppen en effectief beleid te voeren dat agro-ecologie bevordert te versterken.

Tot slot werken we aan de afbouw van de machtsconcentratie in het mondiale, industriële voedselsysteem, en pleiten voor meer voedselsoevereiniteit voor landen en volkeren en meer klimaatrechtvaardigheid.


Association Teeg-Taaba (ATT) - Burkina Faso

ATT (Association Teeg-Taaba) is een jongerenorganisatie uit Koudougou die is ontstaan in 1996 ter ondersteuning van jongeren en vrouwen, waarbij ze de rol van jongeren en vrouwen willen versterken. ATT doet dit via allerlei projecten, zoals sensibiliseringsacties, herbebossingsprojecten, vormingen en uitwisselingstrajecten. Dwagulu Dekkente werkt al sinds 1998 samen met ATT. 


Action Micro Barrage (AMB) - Burkina Faso

AMB (Action Micro-Barrages) werkt vanuit Koudougou in het centrale en noordelijke deel van Burkina Faso. De organisatie verbetert de situatie op het gebied van hygiëne en sanitatie. Daarvoor bouwt ze o.a. infrastructuur (dijken, waterputten, kanalen…) voor de aanlevering van drinkwater en water voor de landbouw. Ook moedigt ze boeren aan om verschillende gewassen te telen. Zo kunnen ze het financiële risico spreiden én beperken in het geval van een slechte oogst. Om dezelfde reden stimuleert ze het houden van vee. 


AEJEET - Burkina Faso

AEJEET (Association Espoires des Jeunes Eleves et Etudiants de Toéga) is een jongerenorganisatie uit het dorp Toéga. Zij staan in voor de selectie en voorbereiding van de Burkinese jongeren die in Toéga aan het kamp deelnemen. Daarnaast begeleiden zij ook mee de activiteiten doorheen de reis. Daarnaast, organiseren ze nog een tal van activiteiten voor jongeren.


La Voie - Senegal

De doelstelling van Association La Voie is bij te dragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van de bevolking. La Voie heeft veel projecten op uiteenlopende vlakken. Zij doet o.a. aan herbebossing, sensibilisatie rond gezondheid, drugs, aids, vrouwenbesnijdenissen, etc. Samen met hun jongeren geven ze vorm aan het programma van de uitwisselingstrajecten.


Action Jeunesse et Environnement (AJE) - Senegal

AJE (Action, Jeunesse et Environnement) is een ngo met zijn basis in Dakar, Thies en Toubacouta. Ze werken vooral rond milieu en landbouw, waarbij ze jongeren actief betrekken. Ze organiseren vormingen voor jongeren rond agro-ecologie en hebben hun eigen agro-ecologische boerderij in Toubacouta. 

Knipsel

Close