Organisatie

Dwagulu Dekkente is een organisatie ter bevordering van de interculturele solidariteit. Ze organiseert uitwisselingsreizen en tegenbezoeken voor jongeren uit het vijfde en zesde secundair. De uitwisseling gebeurt in samenwerking met Senegalese en Burkinese ngo's en jongerenorganisaties.

DWAGULU is een woord in het Lyélé, één van de vele talen die Burkina Faso rijk is. “Dwa” betekent regen: een weldaad in de droogte van de Sahel. “Gulu” betekent tamtam. Dwagulu is dus de donder: de tamtam van de regen.

DEKKENTE is een woord in het Wolof, de meest gesproken taal in Senegal. Het staat voor : “Ik daag je uit”. Onze inleefreis, de ontmoetingen en de ervaringen die tijdens de reis zullen plaatsvinden, zullen een uitdaging zijn om ons in te zetten voor verandering.

Dwagulu Dekkente bestaat voor en door jongeren. Vele jongeren die ooit meegingen op inleefreis zijn nu betrokken in de organisatie en sleutelen er steeds verder aan... als begeleider, als lid van het bestuur...

Hieronder vind je een organigram dat weergeeft hoe de organisatie in elkaar zit.

Organigram.jpeg

Close