Strategie

We organiseren een tweejarig vormingstraject voor jongeren uit de 3de graag secundair onderwijs uit Sint-Niklaas en omstreken.

Het traject steunt op de volgende pijlers

  • Groepsdynamica en internationale solidariteit
  • Wederkerige interculturele uitwisseling en beeldvorming
  • Noord-zuidverhoudingen en noord-zuidafhankelijkheid
  • Duurzame ontwikkeling
  • Kennis van het gastland en de partners in het traject
  • Participatie van deelnemers in eigen programma

Verbreding en verdieping van het draagvlak voor internationale solidariteit en samenwerking via...

  • Sensibilisering: De omgeving van de jongere (familie, vrienden, buren...) wordt mee betrokken in het traject dankzij de vele activiteiten voor een breed publiek.
  • Bewustmaking: Tijdens de weekends en de uitwisselingen (inleefreis en tegenbezoek) wordt de jongere vanuit de eigen leefwereld geïntroduceerd in mondiale en lokale (politiek-)economische, ecologische en sociaal-culturele vraagstukken. De jongere leert hiermee kritisch en met aandacht voor nuance om te gaan.
  • Activering: De jongere engageert zich vanuit zijn eigen mogelijkheden voor Dwagulu-Dekkente vzw of voor andere maatschappelijk relevante initiatieven die mondiale duurzame ontwikkeling willen bereiken. De jongere leert voortdurend bij door eigen ervaringen
  • Waarborging: De jongere is gedurende twee jaar betrokken in het vormingstraject. Door deze langetermijnbenadering is er een grote kans dat de jongere een maatschappelijk-relevant engagement zal opnemen in de brede wereld van de internationale solidariteit en samenwerking. Hij kiest bijvoorbeeld bewust voor een studie, beroep en/of andere activiteiten die met duurzame ontwikkeling te maken hebben.

Wederzijdse uitwisseling

De jongeren in Senegal en Burkina Faso doorlopen gedurende deze twee jaar ook een vormingstraject, dat georganiseerd en gecoördineerd wordt door onze partners ter plaatse (AJE, La Voie in Senegal en AMB, ATT, AEJEET in Burkina Faso). Meedoen aan een traject heeft voor deze jongeren een grote meerwaarde, zoals versterking van het jeugdverenigingsleven en een breder netwerk van kennis en informatie.

Close