Strategie

Om onze doelstellingen te bereiken organiseren we twee uitwisselingtrajecten voor jongeren uit het 4e, 5e en 6e middelbaar secundair onderwijs. Onze trajecten gaan uit van enkele belangrijke basispijlers. Deze pijlers zijn de uitgangspunten waarop onze strategie voortbouwt.

  • Intercultureel leren
  • Interculturele en internationale solidariteit
  • Duurzame ontwikkeling
  • Kennis van het gastland en de partners in het traject
  • Groepsdynamica
  • Wederkerige interculturele uitwisseling en beeldvorming
  • Eigenaarschap van deelnemers in eigen programma en in de organisatie

1. KENNIS

Onze vrijwilligers geven workshops intercultureel leren tijdens de uitwisselingstrajecten. Dwagulu Dekkente werkt nauw samen met de Sint-Niklase ngo voor internationale solidariteit Solidagro. Deze ngo heeft veel expertise over internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling. Solidagro organiseert tijdens de uitwisselingstrajecten workshops over agro-ecologie, een discours over duurzame landbouw en ontwikkeling die oorzaken van klimaatverandering en migratie kan verklaren. Tijdens de trajecten naar West-Afrika is er een nauwe samenwerking met de lokale partners. Jongeren leren op die manier heel wat bij over het gastland en de partners in het traject.

2. ERVARING/INZICHT

Tijdens de trajecten worden de jongeren vanuit de eigen leefwereld geïntroduceerd in mondiale en lokale sociaaleconomische, ecologische, sociaal-culturele en politieke vraagstukken. De jongere leert hiermee kritisch en met aandacht voor nuance om te gaan. Tijdens de activiteiten (sportief, samen koken, meewerken op een agro-ecologische boerderij...) wordt er aan groepsdynamica gewerkt en ontstaat er wederkerige uitwisseling met aandacht voor de beeldvorming van jongeren over andere culturen. De ervaringen en vaardigheden die de jongeren na Crossing Borders hebben verworven versterken alle jongeren door versterking van hun verenigingsleven en een breder netwerk van kennis en informatie.

3. ACTIE

Jongeren engageren zich vanuit eigen mogelijkheden voor Dwagulu Dekkente of voor andere maatschappelijk relevante initiatieven die mondiale duurzame ontwikkeling willen bereiken. Jongeren leren door engagement voortdurend bij door nieuwe ervaringen mee te maken. Jongeren zijn duurzaam betrokken bij de organisatie - eigenaarschap. Door deze langetermijnbenadering is er een grote kans dat de jongere een maatschappelijk relevant engagement zal opnemen in de brede wereld van de internationale solidariteit -en samenwerking. De jongere kiest bijvoorbeeld bewust voor een studie, beroep en/of andere activiteiten die met duurzame ontwikkeling te maken hebben.

Close